กำหนดวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:59:40

โรงเรียนบ้านวังกุ่มกำหนดเปิดภาคเรียน 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559